Услуги

Ветеринарни услуги

 • Прегледи
 • Дијагностика
 • Терапија
 • Хирургија (стерилизација, кастрација, вадење тумори)
 • Ултра звук:чистење на забен камен
 • Дерматолошка дијагностика
 • Вакцинација
 • Лабораториски испитувања

повеќе...

Хотел за миленици

Во рамките на ветеринарната амбуланта Зоовет-Центар е вклучен и Хотелот за домашни миленици кој Ви стои на располагање во текот на целата година. Ние се грижиме заа Вашиот миленик (храна, прошеки, чешлање), под 24 часовен надзор на ветеринарен доктор, кој врши контрола на здравјето...

повеќе...

Pet Shop

 • Храна од познати светски брендови
 • Healt Nutrution Diets од брендот Royal Canin
 • Ветеринарски диети
 • Витамински производи
 • Коски,дентални коски, бонбони
 • Шампони
 • Антипаразитни ампули и ланчиња

повеќе...

Дотерување на миленици

Дел од нашите услуги:

 • Бањање
 • Нега на оштетено и проблематично влакно
 • Медицински третман против болви и крлежи
 • Сечење нокти
 • Чистење уши
 • Чистење (истискување) анални жлезди

повеќе...